Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński, rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1990 roku, rozwija się stopniowo, zapewniając mieszkańcom gminy Rogoźno nieustanną, solidną opiekę w zadaniach komunalnych i transportowych.

Od 25.01. br firma znajduje się w nowo wybudowane siedzibie przy ul. Boguniewskiej 8, biurowcu przystosowanym do obsługi klienta XXI wieku. Zakład świadczy bowiem usługi oczyszczania chodników i ulic, zarówno zimowego, jak i letniego, prowadzi wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakłada i utrzymuje zieleń miejską, a także organizuje selektywną zbiórkę odpadów – surowców wtórnych.

Warto dodać, że ZUKiT administruje gminnym składowiskiem odpadów komunalnych i miejscowym cmentarzem parafialnym. W związku z nekropolią świadczy także całodobowo usługi pogrzebowe.

Wszystkie świadczone usługi Zakład zabezpiecza własnym sprzętem i własną, 23-osobową sprawdzoną i zaprawioną w bojach załogą. Zakład szczyci się tym, że nie zdarzyło się, by nie wykonał przyjętej i zleconej pracy, a wszystkie zadania realizuje solidnie i rzetelnie. By się o tym przekonać, zapraszamy do współpracy!