Powierz nam swoje odpady i dbaj o środowisko

Wywozy nieczystości stałych

Do wywozu nieczystości stałych z pojemników posiadamy trzy śmieciarki na samochodach:

  • MAN zabudowa Schorldring
  • MAN zabudowa Heller
  • Mercedes zabudowa Faun

Do wywozu nieczystości z kontenerów KP-7 do KP-20 posiadamy dwa samochody:

  • Mercedes 2538 do wywozu kontenerów wielkogabarytowych
  • Volvo FL220 do wywozu kontenerów od KP-7 do KP-10

Klientom indywidualnym proponujemy pojemniki o pojemności o 120 l i 240 l. Dla firm proponujemy pojemniki o pojemności 110 l i kontenery od KP-7 do KP-20

 

Wywozy nieczystości płynnych

Świadczymy, także usługi wywozu nieczystości płynnych beczkami asenizacyjnymi o pojemności 4m3 i 8m3.

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Rogoźno rozpoczęto w 1995 roku zaczynając od ustawienia 5 szt. pojemników do zbiórki szkła. Obecnie na terenie miasta i gminy Rogoźno są 74 gniazda do selektywnej zbiórki odpadów będących surowcami wtórnymi, tj. makulatury, szkła i opakowań plastikowych. Selektywna zbiórka powoduje, że na wysypisko trafia zmniejszona ilość odpadów mieszanych przeznaczonych do składowania, a co za tym idzie oszczędność powierzchni składowych. Największym problemem występującym przy selektywnej zbiórce jest zanieczyszczenie surowców wtórnych różnego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często z niezrozumienia, chęci pozbycia się darmowo śmieci lub po prostu z lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich pojemników. Naszym zdaniem na terenie miasta i gminy powinna być przeprowadzona szeroko zakrojona kampania informacyjno – edukacyjna promująca selektywną zbiórkę oraz podjęte działania do przestrzegania Uchwały nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej Rogoźna ( Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno).

 

Świadczymy usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego ulic, chodników i placów

Świadczymy usługi w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów zarówno dla osób indywidualnych, firm i instytucji. Letnie czyszczenie ulic polega na usunięciu piasku i innych nieczystości z terenu ulic i placów. Zmiotki ze sprzątania wywożone są na gminne wysypisko śmieci. Oczyszczanie w okresie zimowym polega na: – odgarnięciu śniegu z ciągów ulic i chodników, zgarnięcie błota poślizgowego, zwalczanie gołoledzi, poprzez posypanie ciągów mieszanką piasku z solą.