Zapewnij bliskiemu godny pochówek

Telefony dyżurne

Dostępne całą dobę (usługi pogrzebowe):
+48 601  742  676
+48 691  938  882

Służymy Państwu wszelką pomocą, przez całą dobę, przez okrągły rok.

Wyrażając głębokie współczucie, dziękujemy Państwu za okazane zaufanie naszej firmie.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebów, z uszanowaniem i respektowaniem uczuć i przekonań religijnych:

 • Zapewniamy całodobową eksportację zwłok z miejsca zgonu do kaplicy chłodni
 • Załatwiamy wszelkie formalności pogrzebowe
 • Rozliczanie bezgotówkowe w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS
 • Duży wybór trumie
 • Pełna gama garderoby dla osoby zmarłej
 • Klepsydry i tabliczki
 • Wieńce żywe i sztuczne
 • Transport zwłok krajowy i międzynarodowy
 • Kremacja zwłok

Wymagane dokumenty przy załatwianiu usługi pogrzebowej:

 • akt zgonu
 • legitymacja emeryta rencisty lub odcinek od emerytury/renty zmarłego
 • NIP i PESEL zmarłego
 • NIP i PESEL wnioskodawcy
 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • karta własności grobu ziemnego lub grobowca

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
przy parafii p w św. Wita w Rogoźnie.

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Zakład Usług Komunalnych i Transportowych w Rogoźnie, ul. Boguniewska 8 tel. 067 2617-177.

1. Osobom przebywającym na terenie cmentarza zabrania się:

 • zmian w sposobie zagospodarowania bez zgody Zarządcy tj. sadzenia krzewów, drzew, stawiania ławek, ogrodzeń itp.,
 • wjazdu na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi, rowerami itp. za wyjątkiem wózków inwalidzkich,
 • niszczenia roślinności, urządzeń komunalnych i obiektów cmentarnych,
 • zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego,
 • spożywania alkoholu,
 • wprowadzania psów bez smyczy.

 

2. Pokładne (opłatę za miejsce) należy odnawiać po 20 latach o ile grób nie ma być zlikwidowany.

3. Likwidacji ulegają groby nieopłacone i zaniedbane.

4. Stawiając nagrobek należy projekt przedstawić do zatwierdzenia i opłacić 10% od wartości nagrobka w biurze Zarządcy.

5. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę.