Naciesz oczy pięknem twojej okolicy

Utrzymanie zieleni

Wykonujemy usługi pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. Utrzymanie zieleni realizowane jest na podstawie wygranych przez firmę nieograniczonych przetargów przeprowadzanych przez Urząd Miejski.

Prace wykonywane są przez pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do obsługiwania używanego sprzętu tj. pilarek, kosiarek, rębaka oraz innych urządzeń.